واحد ارتباط با مشتری

کارشناسان این واحد با توجه به جایگاه مشتریان خود اقدام به نظرسنجی در مورد کیفیت محصولات ارائه شده، کیفیت خدمات پس از فروش و در کل رضایت و یا عدم رضایت مشتریان از شرکت آریا کمپرسور تبریز را مورد بررسی قرار می دهد. انتقادات و پیشنهاداتی که از طرف مشتریان به این واحد گزارش داده می شود در روند کار تولید و نحوه خدمات محصولات این شرکت موثر می باشد.