طراحی انحصاری

در سیستم های اویل اینجکت اسکرو ، روغن دو رکن اساسی را عهده دار است.

1. خنک کاری واحد هواساز

2. روانکاری واحد هواساز

از آنجایی که در این سیستم روغن کاملاً با هوای فشرده میکس میگردد و جداسازی انها به نحو احسن انجام نمیشود ، پس همیشه در هوای خروجی از کمپرسور روغن وجود دارد که این روغن هم به سیستمهای پنوماتیک صدمه میزند و هم با کاهش سطح روغن از داخل کمپرسور باعث افزایش استهلاک و کاهش عمر مفید واحد هواساز میگردد در ضمن وقتی حرارت روغن و واحد هواساز بالا میرود روغن خاصیت خود را از دست داده و به وظایف محوله خویش به خوبی عمل نمیکن و از طرف دیگر باعث کاهش غلظت روغن شده و از فیلترهای سر راه خود به راحتی عبور میکند .شرکت آریا کمپرسور تبریز طراحی تحقیقات خویش را روی این موضوع گسترش داده و از برج 6 سال 83 رسیور خوابیده دو مرحله ای را ساخته که :

– اولاً به دلیل خوابیده بودن سیستم ، سطح خنک کاری را افزایش داده ایم و دمای روغن را پائین تر نگه میداریم و در نتیجه به وظایف خود خوب عمل نمیکند و استهلاک و خرابی و افت دبی در کمپرسور پیش نمی آید.

– دوماً به دلیل دو مرحله ای کردن رسیور روغن میکس شده با هوای فشرده در دو مرحله جداسازی می شود .
بنابراین در خروجی کمپرسور هوای فشرده بدون روغن است تا به محصولات و جکهای پنوماتیک صدمه نزند و با این طراحی حدود 2000 رفرنس تاکنون در اقصی نقاط ایران راه اندازی شده است.