انتخاب نوع کمپرسور

با توجه به اینکه کمپرسور به عنوان قلب تپنده کارخانه تولیدی شماست که تامین کننده نیروی لازم برای راه اندازی بقیه ماشین آلات می باشد و با عدم کارکرد صحیح آن در خط تولید خلل ایجاد خواهد شد، لذا دقت فرمائید که انتخاب درستی داشته باشید.
در محاسبه ظرفیت کمپرسور با ما مشاوره کنید. قابل ذکر است که ظرفیتهای درج شده در کاتالوگ مطابق با شرایط متعارف میباشد و از آنجا که میزان هوادهی کمپرسور بسته به دمای محیط ، ارتفاع از سطح دریاهای آزاد و درصد رطوبت محل استقرار کمپرسور متفاوت خواهد بود، توصیه می شود به جدول زیر که توسط واحد فنی مهندسی شرکت آریا کمپرسور تبریز برای محاسبه میزان هوادهی کمپرسور و با در دسترس بودن ارتفاع و درصد رطوبت محل می باشد توجه کنید.

پس از انتخاب و خرید کمپرسور بسته به میزان هوای خروجی، تجهیزات خود را نیز انتخاب می کنید. وجود مخزن کنار کمپرسور الزامی است جون بدون آن تراکم صورت نمی گیرد. تله آب 25% رطوبت و ذرات معلق آب را جدا می کند. میکروفیلتر های اولیه و ثانویه با قطر سوراخ فیلتر 0.1 و 0.01 میکرون برای جداسازی ذرات روغن احتمالی خارج شده از کمپرسور است. و نهایتا درایر جذبی و یا تبریدی جهت خشک کردن کامل هوای فشرده می باشد. در مناطق سرد و خشن که شاهد تغییرات دمائی زیادی در طول سال می باشیم درایر جذبی و در مناطق مرطوب و شرجی از درایر تبریدی استفاده می شود. اگر درایر از نوع جذبی انتخاب شود باید داست فیلتر نیز جهت جلوگیری از ورود ذرات گرد و غبار مواد جذبی (مواد آلومینیوم اکتیو) به خط تولید، کنار آن نصب شود.