Kompresör Türü Seçimi

Kompresör, diğer makinelerin çalışması için gereken gücü temin etmek amacıyla üretim tesisinizin kalbi olduğundan, doğru ve düzgün çalışmaması durumunda, üretim hattında aksaklık ortaya çıkmasına neden olacaktır. Bu nedenle doğru seçim yapmaya dikkat ediniz.

Kompresörün kapasite hesaplanmasında lütfen bizimle danışınız. Katalogda belirtilen kapasitelerin belirli şartlar altında hesaplandığını belirtmemiz gerekir. Kompresörün hava çıkış miktarının, ortam sıcaklığı, deniz seviyesinden yüksekliğe ve nem oranına bağlı olmasından dolayı, Tebriz Aria Kompresör Şirketi’nin teknik ve mühendislik departmanı tarafından kompresör hava çıkış oranını hesaplamak için hazırlanan çizelge ve elde bulunan deniz seviyesinden yükseklik ile nem oranı verilerine dikkat etmeniz tavsiye edilir.

Kompresörü seçip satın aldıktan sonra, gerekli çıkış havası oranına göre ekipman ve donanımlarınızı seçeceksiniz. Kompresörün yanında tankın bulunması zorunludur. Aksi takdirde sıkıştırılma gerçekleşmeyecektir. Su kapanı nem ve su parçacıklarının %25’lik bölümünü ayırır. Birincil ve ikincil mikro filtreler ise 0,1 ve 0,01 mikron çaplı deliklerle kompresörden çıkan muhtemel yağ parçacıklarını ayırmak için kullanılır. En sonda ise emmeli veya soğutmalı kurutucu basınçlı havanın tamamen kurutulması için kullanılır. Yıl boyunca çok fazla sıcaklık değişiminin yaşandığı sert ve soğuk iklime sahip bölgelerde, emmeli kurutucu ve nemli iklime sahip bölgelerde ise soğutmalı kurutucu kullanılır. Kurutucunun emmeli tipten seçilmesi durumunda, emilen maddelere ait toz parçacıklarının (Aktif Alümina) üretim hattına girişini önlemek amacıyla, kurutucunun yanında toz filtresinin kullanılması gerekir.

راهنمای انتخاب درست کمپرسور