Patentli Tasarım

Yağ enjeksiyonlu vidalı sistemlerde, yağın iki ana görevi vardır

  1. Hava üretim ünitesini soğutma
  2. Hava üretim ünitesini yağlama

Bu sistemde yağ tamamen sıkıştırılmış havayla karıştığı ve yağı havadan ayırma işleminin de en iyi şekilde gerçekleştirilemediğinden, kompresörün çıkış havasında daima yağ bulunmaktadır. Bu yağ ise hem pnömatik sistemlere hasar verip, hem de kompresör iç yüzeyindeki yağ miktarının azalmasıyla yıpranmayı arttırarak kullanım ömrünün azalmasına neden olur. Ayrıca, yağ ve hava ünitesinin sıcaklığı arttığında, yağ özelliğini kaybedip görevini iyi bir şekilde yerine getiremez. Öte yandan bu ısı artışı yağın yoğunluğunun azalmasına neden olmakta ve bu nedenle yağ yolu üzerinde bulunan filtrelerden geçer. Tebriz Aria Kompresör Şirketi araştırmalarını bu konu üzerinde genişletmiş ve ağustos 2004 tarihinden itibaren yatay 2 aşamalı alıcıyı üretmiş bulunmaktadır:

  • Öncelikle bu sistemin yatay olmasından dolayı, soğutma yüzeyini arttırıp yağ sıcaklığını daha düşük seviyede tutmaktayız. Böylece yağ görevini iyi bir şekilde yerine getirir ve kompresörde aşınma, yıpranma, bozulma ve debi düşmesi gibi durumlar ortaya çıkmamaktadır.
  • İkincisi ise karışmış yağın alınma işlemi iki aşamalı olarak yapıldığından, sıkıştırılmış hava ile yağ iki aşamada birbirlerinden ayırılır.

Bu nedenle kompresörün çıkış havası, ürün ve pnömatik jaklara hasar vermemek için yağsız bir şekildedir. İran’ın farklı noktalarında bu tasarımla şu ana kadar yaklaşık 2000 referans ünite kurulmuştur.