Vidalı Kompresör

Basınçlı hava, sanayinin her biriminde kullanılan en pahalı enerji kaynaklarından biridir. Sanayilerin birçoğunda ister basit havalı bir makineyi çalıştırmada, ister basınçlı havayla çalışan daha karmaşık makineler için kompresörün ürettiği sıkıştırılmış havadan yararlanılmaktadır. Yapılan araştırmalar sanayide kullanılan toplam enerjinin yaklaşık %10’unun basınçlı hava üretimi için kullanıldığını göstermektedir.

Bazı birimlerde, bu oran %30 ya da daha fazlasına ulaşır. Biz doğru ve temelli bir şekilde danışmanlık hizmeti sunarak, değerli tüketicilerin üretim maliyeti açısından büyük bir öneme sahip en ideal ve ekonomik seçimi yapıp alım gerçekleştirmelerini sağlamayı amaçlamış bulunmaktayız.

Günümüzde sanayide basınçlı hava kullanma gerekliliği ve üretim tesisleri ile fabrikalarda kompresörün kalbi ve elektrikten sonra ikinci enerji ve güç kaynağı olarak konumu gereği kaliteli bir kompresör kullanımı ürettiğiniz ürün kalitesinin garantisidir. Ayrıca, pnömatik sistemlerin özellikle otomotiv, gıda, ambalaj, kimyasal, ecza, sağlık, tekstil, beyaz eşya ve benzeri sektörlerde kullanımının genişlemesi ve diğer sistemlerin yerini yaygın olarak almaları nedeniyle, uygun kompresörlerin üretim hattında bulunmasının önemi kat ve kat artar.

Düşük fiyata karşın, yüksek kalitedeki ürünler ekonomik ürün sayılır ve yüksek fiyatla yüksek kalitede sunulan ürünler ekonomik ürün sayılamaz. Bu nedenle Tebriz Aria Kompresör Şirketi bu doğrultuda üstün kalitede kompresör üretimini düşünerek, müşteriler tarafından kabul edilir olması amacıyla ürünlerini daha düşük bir fiyatla sunmaktadır.

کمپرسور اسکرو
کمپرسور اسکرو

Tebriz Aria Kompresör Şirketi, farklı sektörlerde kullanılan en iyi ve en ekonomik kompresör çeşitlerinden, Oil inject kompresörleri TYPHOON markasıyla piyasaya sunmaktadır. Bu ürünün kapasitesi teknik tabloya göre 1,000’den 65,000 litreye kadar olup her üretim kapasite Aralığında 7, 8.5, 10 ve 13 bar basınçla çalışma kabiliyetine sahiplerdir.

Toplam tüketim enerjisinin %10’luk bölümünün basınçlı hava üretimi için kullanıldığından, kompresör içinde kullanılan parçaların kaliteleri çok büyük önem taşımaktadır. Doğru parça seçimi, Avrupa’nın güvenilir ve bilinen markalarının kullanılması, kompresörün iç tasarım ve düzeni vidalı oil inject kompresörünün yüksek randımanına neden olacaktır. Bütün bunlar ise sonuçta fabrikalarda basınçlı hava üretim maliyetini düşürecek ve enerjinin pahalı olmasından dolayı sanayiciler kendi istekleriyle ya da istemeden, basınçlı hava üretim maliyeti daha düşük olan kompresör ve yardımcı ekipmanlarının kullanımına yöneleceklerdir. Bununla birlikte, kaliteli parçaların kullanılması da üretim verimine doğrudan etkisi bulunmakta ve kompresörün sürekli olarak çalışması da üretim randımanının artmasıyla sonuçlanacaktır.

Kompresörlerde kullanılan parçalar

Hava üretim ünitesi: (Airend)

Kompresörlerdeki hava üretim ünitesi ana parça olarak sayılmaktadır. Uygun boyutta ve Finlandiyalı Gardner Denver ve Alman AERZEN & ROTORCOMP gibi tanınan markaların hava üretim ünitelerinin kullanılması, farklı üretim kapasitelerine sahip kompresörlerin verimlerinin artmasına neden olacaktır. Hava üretim ünitesine (Airend) ait teknik çizim ve grafiklere bakılarak kompresörlerde minimum devirle (rpm) çalışabilen ünitelerin monte edilmek üzere seçilmesine çalışılır. Aslında, hava üretim ünitesi ne kadar daha düşük devirlerle çalışırsa o kadar üretim kalitesi ve ünitenin kullanım ömrü artacaktır. Yani hava üretim ünitesinin randımanı daha düşük devrilerle çalışmanın bir fonksiyondur.

After Cooler ve Oil Cooler (Son Soğutucu ve Yağ Soğutucusu)

Kompresörün soğutma ünitesi alüminyumdan imal edilmiş bir radyatördür. Bu ünite vakum altında kaynaklanır ve 30 bar basınç altında test edilir. Kaliteli bir radyatörün seçiminin kompresör randımanında büyük bir rolü bulunmaktadır. Çünkü radyatöre giren yağ hacmi ne kadar fazla olursa, o kadar yağın soğutulması kolaylaşır ve yağın soğutulması da hava üretim ünitesinin çalışmasında büyük bir rolü vardır. Bu radyatörler iki bölümden oluşmaktadırlar. Daha büyük olan kısım yağın soğutulması ve daha küçük olan bölüm ise sıkıştırılmış havanın soğutulması ile ilgili bölümdür. Radyatördeki yağ, yüksek basınç altında radyatörlerde bulunan ufak menfezlerden geçmenin yanı sıra radyatörün arkasında bulunan üfleyen fanla da soğutulur.

Unloader Valve & Minimum Pressure Valve (Basınç Kontrol Valfi ve Minimum Basınç Valfi)

Basınç kontrol ve minimum basınç valfleri iki farklı parçadır. Basınç kontrol valfi giriş havasının yükleme ve boşaltma sırasındaki basınç kontrol görevini üstlenmektedir. Bu işlem cihazın elektrik panosunda bulunan elektrikli vana tarafından gerçekleştirilir. Tebriz Aria Kompresör Şirketi tarafından üretilen endüstriyel kompresörlerdeki basınç kontrol valfleri İtalyan VMC markasıdır ve bu valfler R90, R40, R20, RH100, RB80, RB60 ve RH38 adlı modellerde farklı kapasitelere sahip kompresörlere monte edilip kullanılırlar. Bu basınç kontrol valflerinin seçilmesinin nedeni onların özel tasarımlarıdır. Bu tasarım en hızlı bakım ve onarım servisini sağlamaktadır ve bu da O-ring bulunması, sızdırmazlık ve özel olarak tasarlanmış bloğun bulunmasından kaynaklanmaktadır.

Minimum basınç valfleri ise yağ kapanı üstünde monte edilen parçalardır ve üretilmiş olan sıkıştırılmış havanın basıncını 4.7 bara kadar tutma görevini üstlenirler. Bu işlem kompresörün iç devresinde yağ dolaşımını sağlamak amacıyla gerçekleşir. Bu parça da İtalyan VMC markasıdır ve farklı büyüklüklerdeki kompresörlerde kullanılan G60, G50, G40, G35 ve G25 modellerinden oluşur.

Elektromotor:

Elektromotorlar da hava üretim üniteleri gibi kalite açısından çok büyük öneme sahipler. Kaliteli elektromotorların kullanılması kompresörün yüksek randımanına neden olacaktır. Kompresör imalatı amacıyla Aria Kompresör Şirketi tarafından seçilmiş elektromotorlar Motogen ve Jemco şirketlerinin ürettiği elektromotorlardır. Tabi ki müşterinin gereksinim ve talebi doğrultusunda Aria Kompresör Şirketi müşteri memnuniyeti için kompresörlerinde Avrupa’nın CEG, WEG, SIMENS, WESTEL, WAT, LOHER ve ABB markalarının elektromotorlarını da kullanabilmektedir. Elektromotorlar F sınıfında olup IP55 Id fhan’a sahipler.

JEMCO markasından seçilmiş bulunan elektromotorların iki yıl değişim garantisine sahip ve garanti belgesi de kurulum anında müşteriye teslim edildiğini belirtmemiz gerekir.

Elektrik Panosu: Analog ya da PLC şeklinde

Kompresörün elektrik panosu, Kompresörün start – stop (açma – kapama) görevini üstlenir. Kompresör cihazının Load (yükleme), unload (boşaltma), start fan (fanın çalıştırılması) ve hata tespit kayıtları gibi bütün işlemleri elektrik panosu tarafından gerçekleştirilir. Elektrik panosunun güç devresindeki kullanılan parçalar LG fabrikasının LS markasıdır. Tebriz Aria Kompresör Şirketi elektrik panosunda normalden daha büyük parçalar kullanarak elektromotor bölümünde çok düşük oranda arızanın meydana gelmesini sağlamış bulunmaktadır. Örneğin 22 kilovatlık kompresörlerde 30 kilovatlık parçalar kullanılmaktadır. Bu da elektrik panosunun ana parçalarının hem yüksek güvenlik seviyesinde tutulmalarını, hem de elektromotorun sağlam kalmasını mümkün kılmaktadır. Tebriz Aria Kompresör Şirketi tarafından seçilen ve kullanılan PLC’ler ARSIN şirketinin ürünüdür. Bu PLC’lerin seçilmesinin tek nedeni ise zamanında ve hızlı satış sonrası hizmettir. Air Maiker gibi yabancı markalı PLC’ler ise kesinlikle erişebilir satış sonrası hizmete sahip değiller ve bu husus şirketimizin uzmanları açısından dikkate alınmıştır. Kompresörün çalışmasının kontrolünde rolü bulunan diğer bir parça ise aktarıcıdır (transmitter).  Bu parçanın da Alman Keller markası gibi yabancı ve kaliteli markalardan seçilip kullanılmasına çalışılmıştır. Bu parçanın görevi ise mekanik basıncı elektronik basınca dönüştürmektir ve PLC’ye verilen komuta göre sistemin yüklenme veya boşalma imkânını sağlamaktır.

Güç aktarma:

Kompresörün yüksek verimindeki en önemli konu, elektromotordan hava üretim ünitesine güç aktarımıdır. Bunun da çok yüksek dikkatle gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bunun dikkatlice gerçekleştirilmemesi ise kayışların sık sık kopması, rulman ve yatakların hasar görmeleri ve elektromotor ve hava üretim ünitesinin ömrünün azalmasına sebep olmaktadır.

1
Kayış kasnağı ile güç aktarımı

Bu yöntemde buşing taper lock kasnakları (%98’lik randıman) kullanılmaktadır. Bu yöntemde iki kasnak bir kayış vasıtasıyla birbiriyle birleşir ve böylece elektromotordan hava üretim ünitesine güç aktarımı gerçekleşir. Bu yöntemde kasnakların büyüklüklerini değiştirerek basınçlı hava üretmek amacıyla hava üretim ünitesinden farklı devirler alınabilir.

2
Doğrudan kaplinlerle güç aktarımı

Bu yöntemde ise elektromotor ile hava üretim ünitesi, elektromotor devrinin doğrudan hava aktarma ünitesine aktarılacak şekilde aynı doğrultuda yer alırlar. Yani hava üretim ünitesi sadece elektromotorla aynı devirde çalışabilmektedir.

Technical data

راهنمای انتخاب کمپرسور