چگونه هوای فشرده مصرفی خود را محاسبه کنیم؟

کمپرسور اسکرو

چگونه هوای فشرده مصرفی خود را محاسبه کنیم؟

چگونه هوای فشرده مصرفی خود را محاسبه کنیم؟ ، هوای فشرده تولیدی توسط کمپرسور در ماشین آلات خطوط تولید جهت راه اندازی آنها مورد استفاده قرار می گیرد.

دو مولفه در تعیین هوای فشرده مصرفی مهم است:

اول ظرفیت هوای فشرده مصرفی

دوم فشار مورد نظر

کمپرسور اسکرو
آموزشی – فشرده کردن گازها جهت مصرف در ماشین آلات صنعتی در صنایع مختلف

امروزه ماشین آلات خطوط تولید پنوماتیک شده بنابراین مصرف هوای فشرده در آن ماشین آلات مهم بوده و نقش اساسی بازی میکند.

بطور کلی سازنده ماشین آلات خطوط تولید خود، براساس طراحی میزان مصرف هوای فشرده را تعیین می کند. اما در صورتیکه سازنده هوای فشرده مصرفی را تعیین نکند بایستی به روش های مختلف نسبت به تعیین میزان مصرف هوای فشرده ماشین آلاتت اقدام کرد.

یکی از این روش ها بررسی و تحلیل مقدار تولید ماشین آلات خطوط تولید است. به عنوان مثال در دستگاه های بادکن میزان تولید بطری با ظرفیت مشخص و به تعداد مشخص در ساعت می تواند راه کاری برای محاسبه هوای فشرده مصرفی باشد.

بنابراین اگر دستگاه بادکنی در ساعت قادر به تولید ۲۰۰۰ بطری با ظرفیت ۵/۱ لیتری را داشته باشد، میزان مصرف هوای آن با توجه به اینکه  فشار ۴۰ بار مورد نیاز است در فرمول زیر قابل محاسبه است:

میزان هوای فشرده مصرفی برابر است با

تعداد بطری ضربدر ظرفیت بطری ضربدر فشار مورد نیاز ضربدر عدد ثابت ۱/۳ و در نهایت حاصل به دست آمده تقسیم بر عدد ۶۰

درنتیجه طبق فرمول ذکر شده، میزان هوای فشرده مورد نیاز ۲۶۰۰ لیتر بر دقیقه می باشد.

بطور معمول هوای فشرده در باز و بسته کردن جک ها، انتقال مواد، هم زننده مواد، ایجاد رطوبت نسبی، استفاده درماشین آلات پرسی، برش، خم کاری، لیزر، و بطورکلی در تمامی کارخانجات تولیدی مورد استفاده قرار می گیرد.

با توجه به اینکه انواع ماشین آلات دارای جک هستند. جکها با ظرفیت مشخص و تعداد باز وبسته شدن در دقیقه و یا ساعت میتواند مشخص کننده میزان هوای فشرده مصرفی باشد.

سیستم انتقال قدرت تسمه ای

بهتر است علاوه بر اینکه نسبت به میزان هوای فشرده مصرفی اقدام کنیم جهت استراحت کمپرسور اضافه بر هوای مورد نظر ظرفیت مصرف هوای فشرده مورد نظر ظرفیت مصرف هوای فشرده مورد توجه قرار گیرد.

یکی از مهمترین مسائلی که در تعیین ظرفیت هوای فشرده مصرفی مورد توجه قرار نمی گیرد میزان نشتی خطوط انتقال هوای فشرده و پرت هوا می باشد.

منظور از پرت هوای فشرده استفاده نادرست از هوای فشرده در تمیزکاری قطعات، تمیزکاری لباس کار پرسنل، خنک کاری قطعات و… می باشد. بدلیل اینکه امروزه بهای انرژی مهم ترین مسئله در تولید کارخانجات است و جهت تولید ۱ مترمکعب بر دقیقه هوای فشرده با فشار ۷ بار قدرتی بالغ بر ۵/۷ کیلووات نیاز است. بنابراین بهتر است در مدیریت نشتی هوای فشرده و پرت های آن دقت بیشتری داشته باشیم.

در جمع بندی این موضوع مسئله مهم اینست که سازنده ماشین آلات خطوط تولید یا بایستی  میزان هوای فشرده مصرفی ماشین طراحی کرده است را درخواست کند یا اینکه با حضور میدانی و بررسی اطلاعات نسبت به هوای فشرده مورد نیاز اقدام گردد.

چگونه هوای فشرده مصرفی خود را محاسبه کنیم؟

چگونه هوای فشرده مصرفی خود را محاسبه کنیم؟

کمپرسور هوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *