بوستر - افزاینده فشار هوا

بوستر یا دستگاه مبدل فشار بالا، نوعی کمپرسور رفت و برگشتی است که دریک سیکل، ورودی هوای فشرده bar 8 – 10 را از کمپرسور تحویل گرفته و آنرا به فشار 40 – 35 bar می رساند و این دستگاه در صنایع  بلو مولدینگ ( بطری پت ) و تست فشار قوی و … مصرف دارد.

بوسترها می توانند از برندهای Alkin – Dalgakıran – DBK ارائه شوند.

بوسترهای 7.5 – 25 Hp / 15 – 40 Bars

( 217 – 580 Psi )

بوسترهای Hp / 1 -2 3 Stage / 15 – 40 Bars

( 217 – 1015 Psi3 – 25 )