کنترل کیفی

به منظور حفظ رضایت مشتری و در راستای رسیدن به تولید ایده آل و محصول عالی ، شرکت آریا کمپرسور تبریز در هر مرحله ای از کار از خرید مواد اولیه گرفته تا ساخت و بررسی با روشهای خاص و ابزار آلات دقیق، کنترل کیفیت را اعمال می نماید.

کنترل کیفی در حین ساخت

تست و کنترل عملکرد دستگاه

بررسی قطعات به کار برده شده

بازرسی نهائی محصول و ممهور کردن به مهر کنترل کیفی

تحویل به مشتری