واحد تحقیق و توسعه

کارشناسان این واحد با توجه به جایگاه مشتریان خود اقدام به نظرسنجی در مورد کیفیت محصولات ارائه شده ، کیفیت خدمات پس از فروش و در کل رضایت و یا عدم رضایت مشتریان از شرکت آریا کمپرسور تبریز را مورد بررسی قرار میدهد . انتقادات و پیشنهاداتی که از طرف مشتریان به این واحد گزارش داده میشود در روند کار تولید و نحوه خدمات محصولات این شرکت موثر می باشد .