مخزن ذخیره هوای فشرده کمپرسور

مخزن از جنس ورق فولادی مناسب و توسط کادر مجرب با گواهینامه جوشکاری معتبر ساخت می شود که از دستورالعمل WPS & PQR تبعیت نموده و با 1.3 برابر فشارکاری تست می گردد .
این مخازن دارای سفتی ولو Safty valve و مانومتر و در صورت نیاز جهت تخلیه اتوماتیک از اتودرین استفاده میگردد.این مخازن دارای دریچه بازدید ، رنگ اپوکسی با ضخامت 120 میکرون دو مرحله ای در سطح داخلی و زیرسازی و پوشش رنگ صنعتی در سطح خارجی ، به روش هیدرواستاتیک تست شده و در صورت درخواست خریدار گزارش پرتونگاری به همراه فیلم های مربوطه تهیه و ارائه میگردد.

TECHNICAL DATA